Banner 2-hoog.jpg Banner 3-hoog.jpg Banner-1-hoog-hoog.jpg
 

Reunisten informatie / Zeum tegen Zeum

Oud besturen borrel zal plaatsvinden op 15 april 2016 in Amsterdam! Locatie nog niet bekend. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
De Stichting Reünisten Forward (SRF) is opgericht om de topsportambities van de GSHC Forward (Studs) te ondersteunen d.m.v. een financiële bijdrage aan de Stichting Steun Onze Studs (SOS) welke laatste stichting in het leven is geroepen om de financiële lasten m.b.t. topsport bij de Studs los te koppelen van de vereniging. Onder topsport wordt verstaan Hoofd- of Overgangsklasse van een van de vlaggenschepen en als ondergrens wordt een top-3 notering in de Eerste klasse aangehouden. Tevens kan er een beroep worden gedaan op fondsen van de SRF voor topsportondersteunende activiteiten zoals bijvoorbeeld een video analyse systeem of trainingskamp

Sinds de oprichting op 5 november 2002 heeft het bestuur van SRF tenminste drie keer per jaar vergaderd. Die vergaderingen gingen telkens vooraf aan vergaderingen met het bestuur van de Studs.

 

Van het besprokene in de bestuursvergaderingen en de vergaderingen met de Studs zijn aantekeningen en worden verslagen/notulen bijgehouden. Aldus blijkt dat SRF inmiddels al meer dan vijftien jaar een constructieve inbreng heeft gehad in het tophockey bij de Studs. Die inbreng is geleverd in het kader van een in 2005 definitief gesloten overeenkomst tussen Studs en SRF. Die overeenkomst legt de randvoorwaarden vast voor de financiële ondersteuning van Studs door SRF en heeft vastgelegd dat de SOS met een sluitende begroting dient te komen om te voorkomen dat donaties van reünisten in een bodemloze put verdwijnen. Ieder seizoen wordt er regelmatig overleg gevoerd tussen SRF en de Studs om de financiële gang van zaken te bespreken en om het bestuur Studs van advies te dienen. 

 

Het bestuur SRF dankt de financiële mogelijkheden aan de structurele donaties van inmiddels zeker 100 reünisten welke bijdragen met een intrekbare volmacht en een kleine groep van lijfrenteafspraken. De jaarlijkse opbrengst bedraagt inmiddels ca EUR 7.000.

Leden van het bestuur SRF stellen zich voor tenminste 3 jaren beschikbaar daardoor is de nodige continuïteit geboden.Voor de financiële stand van zaken kan informatie ingewonnen worden bij de Fiscus van de SRF.


Meldt u aan als reünist via [email protected] en zorg dat u op goede wijze als oud Studs lid getraceerd kan worden via de St. Oud Leden Vindicat via de website www.vindicat.nl 

 

Er zijn 4 soorten donateurs:

Steunpilaar minimaal € 250 per jaar

Supporter  voor € 125 per jaar

Vrien(in) voor € 45 per jaar

'Tientjes lid' voor € 10 per jaar